Liệu có khả năng thực sự thành công với Hút thuốc lá? Chỉ khi ...

Một số người nói rằng vaping là một hình thức cai thuốc lá, nhưng đó không phải là trường hợp. Khi tôi đã thử hàng tá sản phẩm khác nhau từ nhiều nhà sản xuất khác nhau, tôi biết chúng có nhiều điểm khác biệt. Một số sản phẩm có thể có thêm lợi ích, một số khác thì không. Tôi cũng đã sử dụng nhiều loại thiết bị vaping khác nhau (vapes và thuốc lá điện tử) để bỏ hút thuốc. Tôi đã thử nhiều loại thuốc lá điện tử để bỏ hút thuốc, bao gồm cả chất lỏng điện tử và hộp mực điện tử. Các e-cigs tôi đã sử dụng để bỏ hút thuốc bao gồm: Vaping - hít chất lỏng điện tử qua máy hóa hơi (một thiết bị dùng để hóa hơi và hít chất lỏng điện tử) Vaporizer - một thiết bị hút chất lỏng điện tử (thường là chất lỏng chứa nicotine ) thông qua bộ phận thay thế Vaporizer-máy phát điện tử - Phụ tùng thay thế cho Vapes và thuốc lá điện tử không hoạt động (ví dụ: bộ phân phối chất lỏng điện tử, bộ phun hoặc pin) Tôi đã cố gắng tìm thông tin về thành phần, thành phần của các sản phẩm, và tác dụng của vaping. Tôi đã tìm kiếm trên internet rộng rãi để tìm ra loại sản phẩm nào thực sự hoạt động và loại nào không hoạt động. Tuy nhiên, tôi tìm thấy rất ít thông tin về hương vị, nước ép điện tử và các thành phần tạo nên thuốc lá điện tử mà tôi đã cố gắng bỏ hút thuốc. Có rất nhiều loại thuốc lá điện tử ngoài kia. Tôi tìm thấy một nguồn tài nguyên tuyệt vời về cách chọn thuốc lá điện tử hoàn hảo.

Các đánh giá sản phẩm mới nhất

Smoke Out

Smoke Out

Sandro Perry

Smoke Out tốt để ngừng hút thuốc rất hiệu quả, nhưng lý do có thể là gì? Một cái nhìn về ý kiến của...